For OK/OM members


"Luděk Salač <ludek.salac@...>
 

Nazdar pánové,

kdopak se ukáže v Holicích ?

Času je sice ještě dost ale já jsem posledních 14 dní v srpnu mimo civilizaci ( připojení na internet ).
Že by jsme se sešli na kus řeči .....

Zdraví
Luděk, OK1VSL

Join main@070Club.groups.io to automatically receive all group messages.